Disclaimer

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van de website

Deze website is zorgvuldig samengesteld, waarbij nftwaarde.nl zorgt voor correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van nftwaarde.nl kunnen geen rechten ontleend worden. Dit betekent dat nftwaarde.nl niet aansprakelijk is voor het toetreden van onze website. Het gebruik van de informatie op deze website is geheel op eigen risico. 

Nftwaarde.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die opgelopen kan worden door het gebruik van deze website. Nftwaarde.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website

E-mail

Nftwaarde.nl heeft maar één officiële e-mail adres en dat is info@nftwaarde.nl. Alle andere email adressen zijn niet door ons gemaakt en worden niet door ons beheerd. Wij proberen de inkomende e-mails zo snel mogelijk te beantwoorden echter kunnen wij niks garanderen. Niet toepasselijke e-mails worden genegeerd. Wij staan ook niet garant voor de veiligheid van het email verkeer tussen nftwaarde.nl en de bezoeker. Door middel van een e-mail te versturen zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging naar nftwaarde.nl, accepteer je de eventuele consequenties. Alle communicatie tussen nftwaarde.nl en de mail verzender kunnen voor langere tijd bewaard worden wanneer nodig.

Persoonsgegevens (AVG)

Nftwaarde.nl gebruikt, verzamelt, bewaart, verstrekt en vernietigt persoonsgegevens. Hierbij nemen wij de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht. Persoonsgegevens worden door nftwaarde.nl alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten die verwijzen naar websites van derden. Nftwaarde.nl is niet verantwoordelijk voor de activiteiten en gevolgen van het gebruiken van deze activiteiten of het kopen van de producten. De hyperlinks die verwijzen naar websites van derden bevatten normale links die verwijzen ter illustratie of affiliatie links. Bij het klikken op een van de affiliatie links en het aanmaken van een account of het kopen van een product krijgen wij nftwaarde.nl een commissie en in sommige gevallen krijgt de client ook een beloning. Zo zijn onze referenties naar crypto exchanges zoals bybit en ledger affiliatie links. Alle gedeelde affiliatie links zijn services of producten die het team van nftwaarde.nl zelf ook gebruiken. Wij zullen nooit verwijzen naar services of producten die wij zelf niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle content op deze website nftwaarde.nl zijn auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle publicaties en uitingen op deze website mogen alleen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Dus niet voor commerciële doeleinden. Voor het gebruik van de content door middel van verveelvoudiging, kopiëren of openbaar maken moet van te voor schriftelijk toestemming voor gegeven zijn door nftwaarde.nl of het gebruik van uitdrukkelijke bronvermelding. 

Alle bronnen van derde partijen met auteursrechten die zijn gebruikt op nftwaarde.nl is uitdrukkelijke bronvermelding voor gebruikt. Dit kan je zien aan de copyright teken.

Bij meer vragen neem contact op met ons.